گلخانه: تهران، پاکدشت، جاده جیتو به سمت فیلستان،
شهرک گلخانه ای گلفام، خیابان سوم، پلاک 56
دفتر: تهران، دانشور شرقی، پلاک 26، طبقه 13، واحد 13 c
تلفن همراه:
09121448492 مطلبی
09123885780 رستمی
تلفن: 8-88623036
تلفکس: 88623039

;